Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 28/4, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường Tiểu học Ngô Gia Tự luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích quan trọng. Nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động.

Công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ đến các đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ. Tổ chức tặng quà, gặp mặt đoàn viên nhân các ngày lễ, Tết và các phong trào thi đua.

Các hoạt động từ thiện xã hội cũng được Công đoàn quan tâm với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú, mỗi đoàn viên luôn đi đầu đóng góp thực hiện các cuộc vận động, ủng hộ do Công đoàn cấp trên và các ban ngành, đoàn thể.

Triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sang tạo”.

Công đoàn trường đã bám sát nội dung tuyên truyền của cấp ủy, Chi bộ, chính sách pháp luật của nhà nước và công đoàn cấp trên động viên đoàn viên, viên chức người lao động tích cực tham gia.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn Trường Tiểu học Ngô Gia Tự quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2023 – 2028.