Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2023 – 2024

Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin, ngày 04/10/2023 trường Tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2023 – 2024. Hội nghị viên chức và người lao động là dịp quan trọng để Viên chức và Người lao động trong nhà trường được lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như... ...